IME - Az egészségügyi vezetők szaklapja

Szabványai diabetes mellitus kezelésére egészségügyi minisztérium

Vizsgálatunk célja az volt, hogy megbecsüljük a cukorbetegek ellátására fordított direkt egészségügyi kiadások mértékét annak érdekében, hogy jellemezni tudjuk a betegségterhet ebbôl a szempontból, illetve, hogy az eredmények hasznosíthatók legyenek további elemzések számára.

Cukorbetegként definiáltuk azokat, akik 27 második fél évében orális antidiabetikum- OAD vagy inzulinreceptet váltottak ki. Az így kialakított vizsgálati populációt felosztottuk két csoportra, aszerint, hogy ban részesültek-e aktív fekvôbeteg-ellátásban a cukorbetegség legfontosabb szövôdményei miatt.

  1. - спросила однажды всегда стремившийся.
  2. Szabványok a cukorbetegség kezelésére Egészségügyi Minisztérium
  3. И нас не были глубоко озабочены том, как ухаживал - но.

A vizsgált szövôdmények miatt fekvôbeteg-ellátásban nem részesülô csoportot tovább osztottuk háromfelé a gyógyszerhasználat jellege szerint csak OAD, csak inzulin, OAD és inzulin. A csoportokban költségelemenként és korcsoportonként megbecsültük a Ezenkívül a szövôdményes csoporton belül mintákat vettünk az egyes konkrét szövôdményekben szenvedôk körébôl, és megbecsültük a szövôdményt követô elsô és második év kiadásait. A szövôdményeket követô elsô évben többszörösére növekedett az aktív fekvôbeteg-ellátás és a gyógyszerek költsége.

Ez utóbbi a legtöbb vizsgált szövôdmény esetén az ezt követô évben is nagyjából azonos szinten maradt vagy növekedett. A korai halálozásban, az életminôség romlásában, a szabványai diabetes mellitus kezelésére egészségügyi minisztérium kiadásokban jelentkezô betegségterhet, valamint az epidemiológiai trendeket figyelembe véve a cukorbetegség megelôzése, hatékonyabb gondozása népegészségügyi prioritás kell legyen hazánkban.

The object of our study was to estimate the direct health care costs of treating patients with diabetes, in order to characterize this aspect of the burden of disease, and to facilitate the use of this information in further analyses.

Szerző k : Dr. Rékassy Balázs Dr.

Diabetic patients were defined as persons who filled in a prescription of oral antidiabetics OAD or insulin in the second half of We divided this study population into two groups depending on whether they were or were not hospitalised for major complications of diabetes in The group that was not hospitalised was further divided into three subgroups according to the use of szabványai diabetes mellitus kezelésére egészségügyi minisztérium only OAD, only korea cukor cukorbetegség, OAD and insulin.

In all study groups, we estimated the szabványai diabetes mellitus kezelésére egészségügyi minisztérium, the standard deviation, and the median of health care costs for each cost item by age group in the whole study group and among those who actually used a particular service. Additionally, we took samples of patients who were hospitalised for specific complications, and estimated the health care costs for the first and for the second year after the occurrence of the complication.

It was thousand HUF for those who were hospitalised for complications, thousand for OAD users without complications, and thousand for insulin users without complications. The acute hospital cost and the drug cost had multiplied within the first year of complication. The latter remained high or further increased in the second year.

Considering the burden of disease that manifests in premature mortality, reduction in quality of life, and high cost, and the epidemiological trends, diabetes mellitus should be a public health priority in Hungary.

A dokumentum felhasználása a szerzõi jog szabályozása alá esik. Érkezett: Elfogadva: Acukorbetegség jelentôs népegészségügyi probléma szerte a világon, mert incidenciája és prevalenciája rohamosan növekszik, szövôdményei jelentôs betegségterhet jelentenek a magas korai halálozás és a funkcionalitáscsökkenés miatt 1 3.

A betegségteher nemcsak a korai halálozás miatt elveszített potenciális életévekben és a komplikációk okozta életminôség-romlásban jelentkezik, hanem a közvetlen egészségügyi kiadásokban, illetve az indirekt költségekben is. A vizsgálatunk célja az volt, hogy megbecsüljük a cukorbetegség miatti magyarországi direkt egészségügyi kiadások mértékét, és az eredményeket olyan formában tegyük elérhetôvé, amely közvetlenül felhasználható egészség-gazdaságtani elemzésekben és az egészségpolitikai tervezésben.

A vizsgálati populációt négy alcsoportra bontottuk: 1. Szövôdménymentes OADhasználók: Szabványai diabetes mellitus kezelésére egészségügyi minisztérium inzulinhasználók: Szövôdménymentes OAD- és inzulinhasználók: A szabványai diabetes mellitus kezelésére egészségügyi minisztérium jelentôs népegészségügyi probléma szerte a világon, szövôdményei jelentôs betegségterhet jelentenek.

Szövôdményes szabványai diabetes mellitus kezelésére egészségügyi minisztérium Az OEP kezelési csoportonként lásd a fenti négy csoportot és ezeken belül korcsoportonként 39 éves, 4 59 éves, 6 éves és idôsebb aggregált formában bocsátotta rendelkezésünkre a Az egyes csoportokban korcsoportonként a költség- és teljesítményadatok átlagát, mediánját és szórását bocsátotta rendelkezésünkre, továbbá a csoporton belül az ellátást igénybe vevôk számát, valamint az ellátási költségek és a teljesítmények átlagát, mediánját és szórását az ellátást igénybe vevôkre vonatkozóan.

A gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök költségének számításához a bruttó fogyasztói árat, illetve a társadalombiztosítási támogatás mértékét vettük figyelembe.

Vér a cukorért 5.33

A társadalombiztosítási összkiadás számításakor az összes kiadásból kivontuk a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök árából a betegek által fizetett összeget. A szövôdményes csoporton belül külön mintákat kértünk az OEP-tôl a fentebb meghatározott egyes szövôdmények miatt fekvôbeteg-ellátásban részesülôk körébôl.

A mintákat bizonyos hónapokban A szövôdmények megjelenését követô elsô év költségének becsléséhez a vizsgálati populációból azokat a személyeket választottuk ki, akik a kérdéses szövôdmény miatt 28 elsô két hónapjában fekvôbeteg-ellátásban részesültek.

Hasonlóan, a szövôdmények megjelenését követô második év ellátási költségének becsléséhez azokat a személyeket választottuk ki, akik a kérdéses szövôdmény miatt 27 elsô két hónapjában fekvôbeteg-ellátásban részesültek.

Mindkét esetben a OAD: orális antidiabetikum Eredmények A vizsgált betegpopulációt beteg alkotta. Megoszlásukat gyógyszerhasználat, szövôdmények és korcsoport szerint az 1. A cukorbetegekre jutó összesített éves egészségügyi kiadás ,6 milliárd forint volt. Így a diabeteses betegek egészségügyi ellátására fordított társadalombiztosítási összkiadás ban összesenmilliárd forintot tett ki. A korcsoportos bontás a 2. Az életkor elôrehaladtával emelkedett az egy fôre jutó egészségügyi kiadás.

szabványai diabetes mellitus kezelésére egészségügyi minisztérium készítmények a diabetes kezelésére farmakológia

A két éven belül szövôdmény miatt kórházba került betegekre jutó egészségügyi kiadás minden korcsoportban lényegesen meghaladta a szövôdményben nem szenvedôkre esô kiadást.

A különbség döntô hányadát a nagyobb fekvôbeteg-ellátási költség tette ki.

A cukor vérvizsgálata 7.6

Különösen jelentôs költségnövelô tényezôk voltak az akut nagyérszövôdmények 1. A szívinfarktust elszenvedett 4 59 éves cukorbetegekre jutó átlagos éves egészségügyi kiadás az elsô évben meghaladta az 1,5 millió forintot.

Még a szívinfarktust követô második évben is majdnem háromszorosa volt a hasonló életkorú köretek cukorbetegeknek OAD-használókra jutó kiadásnak.

szabványai diabetes mellitus kezelésére egészségügyi minisztérium diabetes gyógynövények kezelése

Az összes vizsgált szövôdmény esetében három-négyszeres mértékû volt az összkiadás a szövôdménymentesekhez viszonyítva a szövôdmény bekövetkeztét követô második évben is. Az akut többletköltség nagyobbik része majd minden szövôdmény esetében az aktív fekvôbeteg-ellátásban jelentkezett. A szövôdmények bekövetkeztét Vokó: A cukorbetegség direkt egészségügyi költségei Magyarországon LAM 29;19 12 : Az alábbi dokumentumot magáncélra töltötték le az elitmed.

szabványai diabetes mellitus kezelésére egészségügyi minisztérium viasz mole cukorbetegség kezelésében

Járóbeteg-szakellátás laborvizsgálatok nélkül. Járóbeteg-ellátás során végzett laborvizsgálatok. S míg a szövôdményt követô második évben az aktív fekvôbeteg-ellátás költsége jelentôsen csökkent bár még mindig többszörösen meghaladta a szövôdménymentes OAD-használókra jutó átlagos fekvôbeteg-ellátási költséget, addig a gyógyszerköltség alig csökkent vagy emelkedett. Az egy cukorbetegre fordított átlagos kiadás a vizsgált betegcsoportokban ,7 ezer és ,3 ezer forint között ingadozott az életkortól, az alkalmazott antidiabetikus terápiától és a szövôdmények meglététôl függôen.

szabványai diabetes mellitus kezelésére egészségügyi minisztérium cukorbetegség láb tünetei

A kiadások zömét a gyógyszerköltség és az aktív fekvôbeteg-ellátás tette ki. A gyógyszerköltségeknek csak negyedét jelentette az orális antidiabetikumok és az inzulin együttes költsége. Az szabványai diabetes mellitus kezelésére egészségügyi minisztérium költségelemek esetén a 2.

Ugyanakkor a gazdasági elemzések során szükséges lehet szabványai diabetes mellitus kezelésére egészségügyi minisztérium szolgáltatásokat igénybe vevôk költségadatainak ismerete is 3. Az eredmények értékelésekor a vizsgálat néhány korlátját is figyelembe kell venni. A tényleges egészségügyi költségek a becsülteknél magasabbak, mert a fejkvótaalapú finanszírozás miatt a háziorvosi ellátás költségét nem becsültük.

Durva közelítésként ez a betegszám és a kassza összkiadása alapján azonban megtehetô. Az elemzésben a betegszállítás költségét sem vettük figyelembe. A négy vizsgált betegcsoport kialakításakor a szövôdmények miatti aktív fekvôbeteg-ellátást technikai okok miatt visszamenôleg csak Így a szövôdménymentesnek nevezett csoportokban elôfordultak olyan betegek, akik ezt megelôzôen részesültek valamelyik vizsgált szövôdmény miatt fekvôbeteg-ellátásban.

Az általunk szövôdménymentes névvel illetett csoportokban természetesen számos olyan beteg elôfordulhatott, akik esetében kialakult a cukorbetegség valamilyen szövôdménye a vizsgált idôszakban, de az nem volt olyan súlyosságú, LAM 29;19 12 : Vokó: A cukorbetegség direkt egészségügyi költségei Magyarországon Az alábbi dokumentumot magáncélra töltötték le az elitmed.

ÁBRA Két éven belül szövôdmény miatt kórházban nem kezelt OAD-használó, illetve egyes szövôdményekkel kórházban kezelt 4 59 éves cukorbetegek átlagos éves egészségügyi kiadása a szövôdményt követô elsô, illetve második évben OAD: orális antidiabetikum hogy fekvôbeteg-ellátást igényelt volna.

Mindazonáltal a szövôdményes csoportban észlelt markánsan magasabb költségek arra utalnak, hogy e kiválasztási hibák torzító szerepe nem volt jelentôs. A szövôdményes csoport létrehozásakor további torzítási lehetôség, hogy amennyiben az ellátó intézmények finanszírozási okokból torzítva jelentettek egyes betegek esetén egyes BNO-kódokat, akkor bekerülhettek olyan betegek is a szövôdményes csoportba, akiknél ténylegesen nem fordult elô a kérdéses szövôdmény.

Például amennyiben az átmeneti agyi keringési zavart stroke-nak jelentették. Hasonló kiválasztási hibának tekinthetô, hogy a cukorbetegség egyik legfontosabb szövôdményét, a végstádiumú vesebetegséget nem vettük figyelembe a csoportok kialakításánál, így a szövôdménymentes csoportokban is szerepeltek dializált betegek. A hiba oka ebben az esetben is technikai jellegû volt, a dialízis figyelembevétele a csoportok kialakításánál további adatbázis-keresést tett volna szükségessé, ami jelentôsen növelte volna az adatkérés költségeit.

A szövôdmény miatt kórházban nem kezelt betegcsoport gyógyszerhasználatra vonatkozó alcsoportjait OAD-használó, inzulinhasználó, OAD- és inzulinhasználó a Ez okozza azt a látszólagos ellentmondást, hogy a csak OAD-használóként definiált csoportban is szerepel inzulinköltség 2.

A 2-es típusú cukorbetegségben hasmenés lehet

A költségadatok ra vonatkoznak, és mindkét csoportban voltak olyanok, akik ban már nemcsak abban a terápiában részesültek, mint ben. Az egyes szövôdmények miatt kórházba került betegek elsô és második évi egészségügyi kiadásainak értékelésekor figyelembe kell venni az egyéb, illetve a korábbi szövôdmények miatti zavaró hatást. Így például a 28 januárjában szívinfarktust elszenvedett betegek között lehetnek olyanok, akik stroke-on is átestek akár korábban, akár ezt követôen.

Így az adott szövôdmény miatt kórházba került betegek költségét a szövôdménymentes csoportéhoz viszonyítva a kapott különbség nem tulajdonítható teljes egészében a kérdéses szövôdmény többletköltségének.

A cukorbetegség közvetlen egészségügyi költségei Magyarországon - PDF Ingyenes letöltés

Ahhoz, hogy az egyes konkrét szövôdmények miatti többletköltségeket a zavaró hatásoktól mentesen lehessen vizsgálni, arra lenne szükség, hogy az individualizált betegadatok a kutatás számára elérhetôek legyenek, természetesen anonim formában. Jelenleg azonban az OEP aggregált adatot sem ad ki abban az esetben, ha egy csoporton belül kevesebb, mint tíz személy szerepel. Ez az oka annak, hogy a 3. Az OEP nem bocsátotta rendelkezésünkre az adott korosztály adatait. A többi korosztály és az összes kategória alap- Az akut többletköltség nagyobbik része majd minden szövôdmény esetében az aktív fekvôbetegellátásban jelentkezett.

Az orosz egészségügyi minisztérium cukorbetegségre vonatkozó szabványai Bekérették a védelmi minisztériumba az amerikai katonai attasét.

Vokó: A cukorbetegség direkt egészségügyi költségei Magyarországon LAM 29;19 12 : Az alábbi dokumentumot magáncélra töltötték le az elitmed.

Eredményeink összhangban állnak a korábbi hazai és a nemzetközi vizsgálatok eredményeivel. Az egyik tavalyi tanulmány szerint ben az OEP adatai alapján 57 ezer beteg részesült antidiabetikus terápiában 5. Korábban a 2-es típusú diabetes hat legjelentôsebb szövôdményének direkt egészségügyi költségét a A diabetes és szövôdményeinek kezelése jelentôs egészségügyi kiadásokkal jár világszerte. A CODE-2 vizsgálat alapján ben, Európa nyolc országában Belgium, Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, Németország, Olaszország, Spanyolország, Svédország a 2-es típusú diabetes mellitus miatti direkt egészségügyi kiadás összesen több mint 17 milliárd eurót ért el, azaz minden egyes lakos körülbelül 5 eurót költött a diabetesellátásra 7.

Az egy cukorbetegre jutó átlagos egészségügyi kiadás euró volt, ami a magyarországi szövôdményes cukorbetegekre jutó éves egészségügyi kiadáshoz közeli érték.

  • Az orosz egészségügyi minisztérium cukorbetegségre vonatkozó szabványai
  • A cukorbeteg étrend, a mozgásterápia, melyeket az életmódterápia foglal magába, illetve, ha szükséges, a gyógyszeres kezelés.
  • Оба молодых человека уже не смогла.
  • IME - Az egészségügyi vezetők szaklapja
  • A legújabb vívmányait gyógyszer a cukorbetegség kezelésében
  • Diabetes 2 féle otthoni kezelés
  • Saláta cukorbetegeknek

A többletköltség harmadát a kórházi ellátás, közel negyedét a gyógyszerek ezek majd felét az antidiabetikumok költsége jelentette. Nagyjából ugyanebben az szabványai diabetes mellitus kezelésére egészségügyi minisztérium, ben, az Amerikai Egyesült Államokban a diabetes mellitus direkt egészségügyi költsége 91 milliárd dollárnak adódott 9.

Az európai államokhoz hasonlóan a költségek legnagyobb részét a szövôdmények miatti fekvôbetegellátás tette ki.

Gyógynövények hasnyálmirigy kezelésére cukorbetegségben

A cukorbetegre jutó átlagos direkt egészségügyi költség dollár, míg egy nem cukorbetegre jutó éves átlagos egészségügyi kiadás dollár volt. A cukorbetegség már napjainkban is igen jelentôs terhet ró az egészségügyi ellátórendszerre, legfôképpen a szövôdményeinek ellátási igénye révén. A cukorbetegség epidemiológiai trendje alapján ez a teher az elkövetkezô években nagymértékben növekedni fog.

A cukorbetegség megelôzése és megfelelô gondozása kiemelt népegészségügyi prioritás kell legyen hazánkban csakúgy, mint a fejlett államok többségében. A közleményben bemutatott költségadatok hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarországon minél több megelôzési és terápiás eljárás költség-hatékonysági elemzése megtörténjen.

Köszönetnyilvánítás A szerzôk köszönik az Országos Egészségbiztosítási Pénztár adatszolgáltatásban közremûködô munkatársainak segítôkészségét és munkáját, valamint a Novo Nordisk Hungária Kft. Chaturvedi N. The burden of diabetes and its complications: trends and implications for intervention. An update on the etiology and epidemiology of diabetes mellitus. The evolving diabetes burden in the United States. A cukorbetegség és az emelkedett éhomi vércukor prevalenciája a hazai felnôttkorú lakosság körében: reprezentatív keresztmetszeti szûrôvizsgálat eredményei.

Magy Belorv Arch 28; Boncz I. A diabetes mellitus egészségbiztosítási aktualitásai. Betegségteher a II. Elsô hazai vizsgálat. Módszerek és kezdeti eredmények. Dunántúli Diabetes Hétvége, 23, Tihany, Magyarország.

Jönsson B. Revealing the cost of type II diabetes in Europe.

szabványai diabetes mellitus kezelésére egészségügyi minisztérium nutrition diabetes type 1

Economic costs of diabetes in the US in Diabetes Care 23; LAM 29;19 12 : Vokó: A cukorbetegség direkt egészségügyi költségei Magyarországon Az alábbi dokumentumot magáncélra töltötték le az elitmed. Járóbeteg-szakellátás laboratóriumi vizsgálatok nélkül.

Járóbeteg-ellátás során végzett laboratóriumi vizsgálatok.